RefleksjonsCV

Hver av fasene i livet bringer noe lærdom utover linjene i en vanlig CV. Jeg deler gjerne stikkordene i forløpsrekkefølge.

2000-2005 Universitet i Arkhangelsk

 • Mye selvstendig arbeid på eget ansvar. Stå på, dag og natt.
 • Erfaring med å lage tegninger og rapporter for hånd.
 • 54 fag på fem år
 • Opplevelse på slutten: Jeg kan alene prosjektere et helt bygg!
 • Muntlige eksamener i de fleste fag: mobiliseringsevne. Det viktigste er å forstå, jeg kan ikke pugge.

 

2005-2008 Høgskolen i Narvik

 • Kulturell bakgrunn påvirker oss mer enn vi tror. Det å studere i et annet land er en nyttig opplevelse.
 • Teamarbeid er vanskelig for en som er vant til å bestemme selv. Selvinnsikt. Fleksibilitet.
 • Kreativitet styrkes av utfordringer, som det å undervise i integrasjon og derivasjon uten å kunne språket.
 • Materialene vi bruker påvirker innemiljø og helse. Det er ikke nødvendigvis vi vet hvordan. Utviklingen går fort.

 

2008 Skanska

 • Jeg ønsker i større grad å påvirke hvordan bygg blir utformet. Entreprenør er et bærende ledd i et byggeprosess, men eier få beslutninger.
 • Det er inspirerende, dype, interessante mennesker er å treffe også på byggeplass.
 • Det er litt tøft å flytte til Sølandet med nordnorsk på tunga.

 

2008-2013 Multiconsult

 • Erfaring med å jobbe med Olje og gass, Samferdsel og Byggsektor. Forskjeller, variasjon, dynamikk.
 • Erfaring med prosjekter i forskjellig størrelse, fra internasjonale og verdenskjente til små avfallsanlegg til borettslag. Ledelse, prosjektkultur, samarbeid. Mye er likt, like mye varierer.
 • Det er greit å la være å fordype meg i ett fag. Bredde kan gi sine styrker. Mennesker er minst like spennende enn konstruksjoner.
 • Kompetente og engasjerte rådgivere kan sammen skape underverker. Her er hvert ord viktig. Hvordan kan man få det til?
 • BIM: jeg elsker innovasjon og nye metoder.
 • Arbeid med styringssystem og dokumenthåndtering: system er en viktig støtte for meg.
 • Kompetansebedrift – det stimulerer å være omgitt av høykompetente mennesker hver dag.

 

2011-12 – Årsstudium i psykologi ved UiO

 • Jeg trives i studentmiljø: rask utvikling, fleksibilitet, åpenhet.
 • Erfaring med å studere helt frivillig: bare ta det som er interessant og relevant for meg nå.
 • En helt ny kompetanseverden. Noen ganger trenger man å forklare hvorfor bygg trenger prosjektering.

 

2011- 2013 Røde kors, Gatemegling og Kors på halsen

 • Det aller meste ligger inne i oss.
 • Kompetanse med å håndtere utfordrende atferd, muntlig.
 • Hvert ord er viktig i et skriftlig svar på en epost eller i chat.
 • Riktig forinnstilling og debriefing er viktig når man bruker seg selv som instrument.
 • Det er givende å hjelpe andre som ber om det.

 

2012-d.d. Faggruppen i Etikk og lederskap ved Tekna Oslo avdeling

 • Det å ha kontakt med Norges ledende ledelsesfilosofer og generelt kloke mennesker føles som en privilegie.
 • Mye gjøres i Norge frivillig og gratis.
 • Vi lever i tid og sted der et ønske er ofte nok til å ha en mulighet. Luksus.
 • Mitt første eget kurs, Konflikthåndtering. Givende.

 

2013-2016 Faveo

 • Inspirerende å jobbe med mange høykompetente og fritenkende mennesker. Stimulerende miljø.
 • Deltakelse i utarbeidelse av spennende tilbud.
 • Fokus på miljø ved byggeprosjekter, BREEAM og andre viktige sider.

 

2016-d.d. Boligbygg Oslo KF

 • Erfaring med å jobbe i en organisasjon som ikke er bygget rundt prosjekt.
 • Organisasjonsutvikling i krise. Kjenne på egne grenser.
 • Lederutfordringer. Kjenne sine sterke og svake sider. Styrken i å vise svakhet.
 • Lede et byggeprosjekt som er en del av et større internasjonalt utviklingsprosjekt. Kulturforskjeller og spennende utfordringer.
 • Utvikle kvalitetssystem for en organisasjon i rask vekst. Krever kompetanse, tålmodighet, pågangsmot og forhandlingsevne.