Kurs og foredrag

Jeg returnerer mye av det jeg har lært og opplevd til verden. Det handler hovedsakelig om temaer i grensesnitt mellom ingeniør-, leder- og psykologiverdener, og jeg jobber stadig med å finne nye.

Begreper Generasjon X, Y, Millenials og andre er kjent for mange. Hva om vi ser på disse i lederperspektiv? Hva kjennetegner de forskjellige generasjonene, hva påvirket dem, og hvordan er de ulike? Hva motiverer generasjonene, og hva er forskjeller? Hvordan kan vi best lede mennesker som tilhører ulike epoker, når de ofte skal jobbe i samme team? Vi har hatt en spennende forsknings- og erfaringsbasert diskusjon om dette i Ingeniørenes hus like før lockdown.

Det har vært spennende å legge frem tidlige erfaringer i lederverden med tema «Lederutfordringer på karrierestigen«. Formatet var lederforum, og jeg har lært mye av diskusjonene med salen. Intensjonen er å legge presentasjonen tilgjengelig her på nettsiden.

Et av de mest givende ting jeg har gjort, er kurs Finn sine verdier for Tekna. Det å ha verdiene definert, er utrolig nyttig for å ta gode valg i alle deler av livet, både faglig og privat. Det er støttet av min personlige opplevelse, og andre som allerede har lært det av meg. Derfor har jeg utviklet et firetimers kurs med mange praktiske øvelser, samt et sett med hjemmelekse som hjelper på veien videre.

Tidligere har jeg holdt et kurs i samme regi, om konflikthåndtering. I dette tilfellet valgte vi å benytte to kvelder til å gå gjennom hele opplegget, og det var vellykket. Kurset er en blanding av teori og øvelser, som bidrar til å forstå hvordan konflikt fungerer, og gir verktøy til å håndtere det – trinn for trinn.

Etter hvert vil det komme et mer helhetlig prosjekt nevnt En ny vinkel, om menneskefokus i verden av byggeprosjekt. Men det er først etter at jeg har fått hodet over vannet. Foreløpig jobber jeg med å skape en liten gruppe med engasjerte ledere som tror på en endring i lederstil i teknologisk verden.