Presentasjoner

Jeg returnerer noe av det jeg har lært og opplevd til verden, for å gi merverdi. Det er hovedsakelig temaer i grensesnitt mellom ingeniør-, leder- og psykologiverdener, og jeg jobber stadig med å finne nye måter å gjøre det på.

For tiden går jeg gjennom mine ledererfaringer og råd jeg har fått på veien, for å forberede et lederforum i april. Temaet er «Lederutfordringer på karrierestigen«. Formatet på lederforum er ikke som kurs, heller foredrag med diskusjon. Dette er en fin anledning for meg å strukturere refleksjonene og finne gode eksempler. Velkommen til Ingeniørenes hus 2. april!

Et av de mest givende ting jeg har gjort, er kurs Finn sine verdier for Tekna. Jeg tror inderlig at det å ha egne kjerneverdier definert er stor hjelp i livet, blant annet som ingeniør og leder. Det er støttet av min personlige opplevelse, og andre som allerede har lært det av meg. Derfor har jeg utviklet en firetimers kurs med mange praktiske øvelser, samt et sett med hjemmelekse som hjelper på veien videre.

Tidligere har jeg holdt et kurs i samme regi, om konflikthåndtering. I dette tilfellet valgte vi å benytte to kvelder til å gå gjennom hele opplegget, og det var vellykket. Kurset er en blanding av teori og øvelser, som bidrar til å forstå hvordan konflikt fungerer, og gir verktøy til å håndtere det – trinn for trinn.

Etter hvert vil det komme et mer helhetlig prosjekt nevnt En ny vinkel, om menneskefokus i verden av byggeprosjekt. Men det er først etter at jeg har fått hodet over vannet.