Ledergruppe

Jeg inviterer til å skape en liten gruppe av engasjerte ledere som ser behov for nye metoder.

Det er ofte ensomt å være leder, og enda mer i koronatider. Vi møter på nye utfordringer uten å ha mulighet for å snakke om disse med lederkollegaer i gangene. Samtidig krever nye tider globalt nye løsninger.

Kommende globalisering krever større avstand til dem vi leder, samtidig som automatisering krever varmere mellommenneskelige relasjoner. For å fungere i en slik verden må vi som ledere finne nye metoder og revurdere fungerende praksis.

Vi i gruppen Etikk og Lederskap tror på kombinasjon av digitale verktøy og «soft skills» i fremtidig teknologiledelse. Vi ønsker å hjelpe ledere over hele landet, og benytte vårt nettverk og digitale verktøy for å bygge nye støtterelasjoner. Tenk å treffe andre ledere i en fast liten gruppe, og utveksle kompetanse og erfaring i trygge rammer. En gruppe likesinnede som ser verdi i å lede mennesker til mål, i stedet for tradisjonelt fokusere bare på tid-kost-kvalitet. Nysgjerrige ledere som er åpne for å høre om nye løsninger og støtte hverandre på utviklingsveien.

Vi kan ha diskusjonstemaer som

 • Tillitsbygging i digital verden
 • Ledelse av flerkulturelle team
 • Selvledelse og effektivisering av egen innsats
 • Tillitsbasert ledelse på avstand
 • Coachende ledelse med moderne verktøy

…og mange andre som gruppen finner aktuelle.

I en slik gruppe er det viktig med tillit og varm atmosfære. Vi skal kunne snakke om vanskelige lederutfordringer for å kunne komme frem i disse. Det skal være rom for alle å mene, spørre, dele og reagere. Derfor begrenser vi med en liten gruppe, og vil finne en selvreguleringsmetode der medlemmene som ikke er aktive vil erstattes av andre.

Meld din interesse ved å fylle ut et kort skjema innen 10. april, så blir du kontaktet av en av oss i gruppen.

Rammene

Deltakere

 • Totalt 5-8 deltakere, for at hver av oss skal ha gruppens oppmerksomhet.
 • Vi er alle i aktive lederroller i teknisk miljø.
 • Vi er interessert i å utforske og utvikle moderne ledelsestilnærming og menneske i fokus.
 • Vi er villig til å bidra, dele kompetansen og noen ganger forberede oss til møtene.
 • Vi har tid til å prioritere dette og vil delta i gruppemøtene, med sjeldne unntak.

Tid

 • Hver 14. dag
 • Tirsdager kl. 18-20
 • Påmelding innen 10.04
 • Tilbakemelding innen 20.04
 • Første møte – 4.05 kl.18

Format:

 • Gratis
 • Digitalt (Teams/Skype/Zoom)
 • Tematiske møter, med relevant informasjon og diskusjoner
 • Taushetsplikt – for å kunne diskutere reelle situasjoner
 • Facebook-gruppe for deltakere som gir mulighet til å diskutere aktuelle problemstillinger mellom møtene
 • Tydelige regler om etikk og deltakelse som vedtas av gruppen i starten