Lederutvikling i gruppe

Det er ofte ensomt å være leder, og enda mer i koronatider. Vi møter på nye utfordringer uten å ha mulighet for å snakke om disse med lederkollegaer i gangene. Samtidig krever nye tider globalt nye løsninger.

Kommende globalisering krever større avstand til dem vi leder, samtidig som automatisering krever varmere mellommenneskelige relasjoner. For å fungere i en slik verden må vi som ledere finne nye metoder og revurdere fungerende praksis.

Vi i gruppen Etikk og Lederskap i Tekna tror på kombinasjon av digitale verktøy og «soft skills» i fremtidig teknologiledelse. Vi ønsker å hjelpe ledere over hele landet, og benytte vårt nettverk og digitale verktøy for å bygge nye støtterelasjoner. Tenk å treffe andre ledere i en fast liten gruppe, og utveksle kompetanse og erfaring i trygge rammer. En gruppe likesinnede som ser verdi i å lede mennesker til mål, i stedet for tradisjonelt fokusere bare på tid-kost-kvalitet. Nysgjerrige ledere som er åpne for å høre om nye løsninger og støtte hverandre på utviklingsveien.

Vi kan ha diskusjonstemaer som

 • Tillitsbygging i digital verden
 • Ledelse av flerkulturelle team
 • Selvledelse og effektivisering av egen innsats
 • Tillitsbasert ledelse på avstand
 • Coachende ledelse med moderne verktøy

…og mange andre som gruppen finner aktuelle.

I en slik gruppe er det viktig med tillit og varm atmosfære. Vi skal kunne snakke om vanskelige lederutfordringer for å kunne komme frem i disse. Det skal være rom for alle å mene, spørre, dele og reagere. Derfor begrenser vi med en liten gruppe, og vil finne en selvreguleringsmetode der medlemmene som ikke er aktive vil erstattes av andre.

Jeg kan en del om kommunikasjon, konflikthåndtering, psykologi og utvikler meg på flere relevante fronter. Og jeg deler gjerne kompetansen. Men i denne gruppen vil jeg gjerne at vi skal få mest mulig synergieffekter, så jeg skal hovedsakelig fasilitere prosessene og bidra til mest effektiv læring av hverandre, refleksjoner og støtte. Jeg henter gjerne inspirasjon i deres erfaringer og tanker!

Meld din interesse ved å fylle ut et kort skjema innen 10. april, så blir du kontaktet av en av oss i gruppen.

Flere praktiske detaljer under

Deltakere:

 • 5-8 medlemmer, for at vi alle skal ha gruppens oppmerksomhet
 • Vi er alle i aktive lederroller i teknisk miljø
 • Vi er interessert i å utforske og utvikle moderne ledelsestilnærming og menneske i fokus
 • Vi er villig til å bidra, dele kompetansen og noen ganger forberede oss til møtene
 • Vi har tid til å prioritere dette og vil delta i gruppemøtene, med sjeldne unntak

Tider:

 • Annenhver tirsdag kl. 18-20
 • Påmelding innen 10.04, tilbakemelding innen 20.04
 • Første møte – 4.05

Format:

 • Gratis
 • Digitalt (Teams)
 • Tematiske møter, med relevant informasjon og diskusjoner
 • Facebook-gruppe for deltakere som gir mulighet til å diskutere aktuelle problemstillinger mellom møtene
 • Tydelige regler om etikk og deltakelse som vedtas av gruppen i starten