Tankens farger

Skal man sette sammen et team til å løse et problem, fordele oppgaver innenfor et team, eller justere effektivitet i et eksisterende team, er det fint å ha et utprøvd verktøy til det. Det er mange teorier om hvordan mennesker fungerer sammen, og hvilke kriterier definerer det. Noen er enklere og andre er mer kompliserte og krever kvalifisert bistand. Et av verktøyene med lavere terskel er utviklet på 90-tallet av Jerry Rhodes for Philips, og heter «Tankenes farger» – eller «The colours of your mind».

Gruppedeltakere vurderer et sett av 28 spørsmål, som karakteriserer personenes tankemønster. Et typisk spørsmål ser ut som følger:

I situasjoner med press eller krise, er jeg på mitt beste når:

  • Jeg finner frem til det som virkelig teller.
  • Jeg finner ut hva som trengs å vite, og får det fram.
  • Jeg finner fram til ny og uvanlig måte å se problemet på.

Man skal fordele 10 poeng mellom disse svarene, der alternativet som høres mest riktig ut, får høyest poeng. Det er en fordel å fylle ut skjemaet før man får vite om teorien og klassifiseringen som ligger bak den, så svarene blir mest upåvirket.

Det er definert tre grunnleggende tenkemåter som representerer underliggende preferanser. Disse i sin tur er påvist til å påvirke og skape handling. Det er ingen svar eller resultater som er rette eller feil isolert sett, alle må sees i situasjonens/ gruppens kontekst.  For enkelthets skyld er tenkemåtene oppkalt etter farger i lysspekter: grønn, rød og blå.

Grønn er kreativ, utviklende, uforpliktet tenkning. Den liker å komme med nye ideer, som ikke nødvendigvis omsettes til handling. Grønn tenking utfordrer det bestående, og kan ofte bli misforstått og møte motstand.

Rød er beskrivende, realistisk tenkning. Den er rolig og sindig. Rød søker informasjon primært i de objektive, men også i subjektive kilder, for så å sortere, klassifisere, kategorisere og organisere den. Rød er kommunikasjonens farge, den hjelper oss å forstå hverandre gjennom formidling av informasjon på en nøytral og ikke vurderende måte.

Blå er bedømmende og praktisk. Det er handlingens farge, og vurderer hva som er rett og hva som må gjøres. Logisk tenkning brukes på samme måte som personlige vurderinger, med gjennombrudd og handling som målet.

Hver av fargene har igjen kvaliteter som heter Hard og Myk. Er man hard, er man mest interessert i fakta, realitet og prinsipper, mens den myke er mer subjektiv og intuitiv.

Speak004a

Analysen kan benyttes til personlig utvikling og bedre selvinnsikt. Bevissthet om egen dominerende tenkemåte og kvalitet kan hjelpe i situasjoner der man trenger å skifte til en annen. Det regnes som en fordel å ha Hard eller Myk tenkning som dominerende, for å ikke bruke for mye tid på valget mellom å lytte til «hodet» eller «magen» for å ta en beslutning. Det sies at ledende stillinger over tid ofte fører til økning av verdiene Grønn og Blå på bekostning av Rød. Med erfaring har man kanskje mindre behov for informasjonssøking og analyse. Undersøkelser i Nord-Amerika har vist at blant toppledere er flertall av Grønn tenkning.

De største fordelene i gruppe oppnås ved at hver medlem er kjent med sin profil, og alle vet om hverandres sterke sider. Det hjelper å samarbeide mest effektivt, og bidrar til relasjonsbygging.

Ved sammensetning av grupper er det en fordel å ha innslag av alle tre farger, og begge kvaliteter. Det til tross for at en blanding vil føre til noen misforståelser, og rent intuitivt ville nok personene med like egenskaper gruppert seg sammen. Oppgavene i et blandet team bør fordeles etter egenskapene, så enhver trives med sin rolle og kan bidra best. Når det er mulig bør Rød alltid være med i teamet – den binder Grønn og Blå sammen.

Alt dette gjør verktøyet til et godt utgangspunkt for oppstartsmøter, der en gruppe samles som skal jobbe tett i et prosjekt. Ved vesentlige endringer, omorganiseringer, samlokaliseringer kan det også med fordel brukes, gjerne i ramme av en tematisk samling. Spørsmålssett tar ikke lang tid å svare på, men gir vesentlig selvinnsikt og hjelper deltakerne å vite hvem de skal gå til for for eksempel kreativ hjelp. Også i situasjoner når en gruppe ikke fungerer optimalt, kan en slik øvelse bidra til bedre kommunikasjon. Jeg ser for meg at jeg kommer til å bruke Tankenes Farger fremover, stor takk til Steinar Gynnild som introduserte meg for verktøyet.

SixFramesOfMind

Henvisninger: