Snakke i forbifarten, eller manipulere?

Et av småtriks i personlig konflikt er å snakke med motparten mens du går forbi personen, enda bedre etter at du har passert vedkommende. Fint om du kan gå inn i en oppgang, sette deg i bilen e.l., slik at personen ikke ser deg – og snakke derfra. Men det viktigste er at det er du som har kontroll på avstanden mellom dere. Du kan gjerne snakke nedlatende om vedkommendes person eller manipulere på et annet vis – på et tidspunkt blir uansett siste ordet ditt, og samtalepartner forsvarløs. Da kan du nyte følelsen at du har rett resten av dagen, og enda lenger hvis du er flink!

Veldig tilfredsstillende, men langt ifra konfliktdempende.

Gjør du slik selv noen ganger, litt automatisk? Slik er greit å bli bevisst, og sette opp en varsellampe for hver gang du kjenner igjen situasjonen. 

Kjenner du deg igjen i den andre rollen? Det viktigste er å ikke la seg provosere, og la tankene om hva du kunne ha sagt passere fritt – ingenting ville antageligvis ha hjulpet.

Det hele høres fryktelig barnslig ut, men skjer faktisk i et voksent liv.